Psykoterapi

Id-psykoterapi som jeg er uddannet indenfor/i dag ID-Academi, er et terapeutisk system der arbejder med hele identiteten på en måde, der afdækker og udvikler, så mange lag af psyken som muligt, som vi grundet vores opvæksts vilkår, er blevet fanget i. Id-psykoterapi søger at genoprette vores oprindelige medfødte “væren”, ved at bryde identifikationen med personlighedens modsætningsfyldte forestillinger om sig selv. For at opnå mere livskvalitet. ID står for “integrativ” og “dynamisk”, dvs. at Id-psykoterapi er en syntese af flere terapeutiske teorier og traditioner.

Terapeutisk tager jeg udgangspunkt i den konkrete situation og problematik og vælger metode alt efter dit individuelle ønske og behov.

Jeg starter med en kort eller lidt længere samtale, alt efter problematik og valg af behandling.

Under behandlingen bruger jeg indføling, klarsansning og terapeutiske værktøjer der støtter processen. Samtidig indgår lyd ved min egen stemme, som en væsentlig del af behandlingen, da dette netop går ind og støtter og sætter ekstra fart på behandlings processen p.g.a. lydens evne til at trænge igennem alle former for forsvar, kroppen og psyken måtte sætte op for at holde på det kendte.

Behandlingen retter sig mod at forløse dybere liggende fysiske og psykiske blokeringer i kroppen, for derigennem at skabe balance og finde ind til den vi i virkeligheden “ER”.

Der er lukket for kommentarer.